Dokumen Diperlukan Untuk Pinjaman Perumahan

Senarai Dokumen Untuk berkerja (Swasta/Kontrak)

 • Kad Pengenalan (salinan)
 • Borang Tempahan Pembelian Rumah
 • Surat Perjanjian Jual Beli Vendor / Hakmilik (salinan) / Surat Perjanjian Jual Beli Baru
 • Slip gaji untuk 3 bulan terkini (untuk Gaji Pokok) / Penyata gaji terkini untuk 6 bulan (untuk Gaji Pokok + Komisen)
 • Penyata akaun bank untuk 3 bulan terkini (untuk Gaji Dasar) / Slip gaji terkini untuk 6 bulan (untuk Gaji Pokok + Komisen) yang menunjukkan gaji anda dikreditkan mengikut slip gaji
 • Borang EA terkini
 • Penyataan KWSP terkini
 • Cukai Pendapatan – Borang B / BE terkini dengan bukti penerimaan pembayaran
 • Penyata deposit seperti Deposit Tetap, ASB atau Bon (jika ada) – untuk menunjukkan anda mempunyai dana kecemasan yang cukup kuat

SENARAI DOKUMEN UNTUK BEKERJA SENDIRI

 • Kad Pengenalan (salinan)
 • Borang Tempahan Pembelian Rumah
 • Surat Perjanjian Jual Beli Vendor / Pegangan (salinan) / Surat Perjanjian Jual Beli Baru
 • Penyata Bank Syarikat terkini untuk 6 bulan (Audit 2 Tahun)
 • Penyata Bank Peribadi terkini untuk 6 bulan (Audit 2 tahun)
 • Penyata deposit seperti Deposit Tetap, ASB atau Bon (jika ada) – untuk menunjukkan anda mempunyai dana kecemasan yang cukup kuat
 • Pendaftaran perniagaan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *